Marcel Soppe

Marcel is sinds eind 1999 als advocaat werkzaam en is sinds 2012 partner bij zijn eigen kantoor, Soppe Gundelach advocaten. De praktijk van Marcel richt zich volledig op het bestuursrecht, met als bijzondere aandachtsgebieden het ruimtelijk bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht, het milieurecht en het communautaire omgevingsrecht. Zowel overheden als het bedrijfsleven behoren tot zijn cliëntenkring. De projecten waarover Marcel adviseert en procedeert zien op onder meer lucht- en zeehavens, gebiedsontwikkelingsprojecten (binnenstedelijke herontwikkeling, bedrijventerreinen, woningbouw, waterberging etc.), wind- en zonneparken en milieutechnische installaties.

Marcel is in 2005 gepromoveerd op het onderwerp milieueffectrapportage en is geassocieerd medewerker bij de Universiteit Utrecht (Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law). Hij heeft diverse wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties op zijn naam staan en is als annotator/redacteur verbonden aan onder meer het Tijdschrift voor Milieu & Recht. Ook is hij auteur van de Tekst en Commentaar Milieurecht voor hoofdstuk 7 Wet milieubeheer (milieueffectrapportage).

Hij verzorgt bijdragen aan studiedagen, symposia en opleidingen. Ook is Marcel verbonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage. Marcel is zich bewust van de politiek-bestuurlijke dimensie waarbinnen publieke besluitvormingstrajecten gestalte krijgen. Dit is onder meer van belang in zijn (neven)functie als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten van de provincie Gelderland.

Publicaties

Projecten

 • Vrijstelling en bouwvergunning voor het vernieuwen van een zorgcentrum met woningen, gemeente Almelo

  ABRvS 7 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008/BD1094
  Vz. ABRvS 10 januari 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BC2093 

 • Vrijstelling en bouwvergunning eerste fase voor het oprichten van appartementen, gemeente Hellendoorn

  Vz. ABRvS 12 maart 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA1117 

 • Vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van twee vrijstaande woningen, gemeente Rijssen-Holten

  ABRvS 19 september 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB3819 

 • Vrijstelling voor het bouwrijp maken van Deelplan 1 van het bestemmingsplan Meerstad-Midden, gemeente Slochteren

  ABRvS 23 juni 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM8850 

 • Reactieve aanwijzing op bestemmingsplan "Zuiderzee op Zuid (8065)", gemeente Dronten

  ABRvS 12 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1887

Blogs