Marcel Soppe

Marcel is sinds eind 1999 als advocaat werkzaam en is sinds 2012 partner bij zijn eigen kantoor, Soppe Gundelach advocaten. De praktijk van Marcel richt zich volledig op het bestuursrecht, met als bijzondere aandachtsgebieden het ruimtelijk bestuursrecht, het natuurbeschermingsrecht, het milieurecht en het communautaire omgevingsrecht. Zowel overheden als het bedrijfsleven behoren tot zijn cliëntenkring. De projecten waarover Marcel adviseert en procedeert zien op onder meer lucht- en zeehavens, gebiedsontwikkelingsprojecten (binnenstedelijke herontwikkeling, bedrijventerreinen, woningbouw, waterberging etc.), wind- en zonneparken en milieutechnische installaties.

Marcel is in 2005 gepromoveerd op het onderwerp milieueffectrapportage en is geassocieerd medewerker bij de Universiteit Utrecht (Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law). Hij heeft diverse wetenschappelijke en vakinhoudelijke publicaties op zijn naam staan en is als annotator/redacteur verbonden aan onder meer het Tijdschrift voor Milieu & Recht. Ook is hij auteur van de Tekst en Commentaar Milieurecht voor hoofdstuk 7 Wet milieubeheer (milieueffectrapportage) en Tekst en Commentaar Omgevingswet voor Afdeling 16.4 (Milieueffectrapportage) en Afdeling 17.1 (adviesorganen op rijksniveau) Omgevingswet.

Hij verzorgt bijdragen aan studiedagen, symposia en opleidingen. Ook is Marcel verbonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage. Marcel is zich bewust van de politiek-bestuurlijke dimensie waarbinnen publieke besluitvormingstrajecten gestalte krijgen. Dit is onder meer van belang in zijn (neven)functie als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland.

Publicaties

Projecten

 • Wnb-vergunning inzake Landgoed Dennenheuvel, gemeente Bloemendaal

  Rb Noord-Holland 30 mei 2022, zaaknummer HAA 21/813 (Wnb-vergunning)
  ABRvS 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1760

 • bestemmingsplan "Dennenheuvel 2020", gemeente Bloemendaal

  Rb Noord-Holland 30 mei 2022, zaaknummer HAA 21/813 (Wnb-vergunning)
  ABRvS 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1760

 • bestemmingsplan "Tiny Houses", gemeente Delft

  ABRvS 24 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:639

 • Wbr-vergunning ten behoeve van vestiging Hornbach, minister IenW

  ABRvS 28 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1668

 • omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee stallen, het handelen in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" en het veranderen en het in werking hebben van een inrichting, gemeente Dinkelland

  ABRvS 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:277

Blogs