Marcel Soppe

Werkervaring

2012 - heden

advocaat (vennoot) bij Soppe Gundelach advocaten

2016 - heden

plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten provincie Gelderland (lid vanaf januari 2016, plaatsvervangend voorzitter vanaf juli 2019)

2015 - heden

geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

2000 - 2012

advocaat bij KienhuisHoving advocaten en notarissen (vanaf 2006 als vennoot)

1994 - 2000

assistent in opleiding respectievelijk docent/onderzoeker bij de disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Utrecht

Opleiding

2005

Universiteit Utrecht, gepromoveerd op de dissertatie “Milieueffectrapportage en ruimtelijke ordening;
Een juridische beschouwing over het (dis)functioneren van het instrument milieueffectrapportage in de ruimtelijke ordening”

1994

Universiteit Utrecht, doctoraal Nederlands recht

Nevenactiviteiten

Lidmaatschappen

 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Bouwrecht Advocaten
 • Vereniging voor Agrarisch Recht
 • Vereniging voor Milieurecht
 • Vereniging van Milieurecht Advocaten

Publicaties

Projecten

 • Bestemmingsplannen 'Voormalige vliegbasis twenthe-Midden' en 'Voormalige vliegbasis Twenthe-Zones', gemeente Enschede

  ABRvS 30 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3637 (verzet"Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden" en "Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones")    
  ABRvS 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2470 (bestemmignsplan "Voormalige vliegbasis Twenthe - Midden" en "Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones")
  ABRvS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1828 (bestemmingsplan "Voormalige vliegbasis Twenthe - Noord")
  Vz. ABRvS 5 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3237 (bestemmingsplannen)
  Vz. ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2183 (projectafwijkingsbesluit)

 • omgevingsvergunning bouw winkel- en horecacomplex incl. parkeergarage project Noordboulevard, gemeente Den Haag

  Rb Den Haag 18 juli 2019, ECLI:NLRBDHA:2019:8831 en ECLI:NL:RBDHA:2019:8834
  Vz Rb Den Haag 10 april 2019, zaaknummers 19/356 en 19/528

 • Bestemmingsplan Kempenbaan-West, gemeente Veldhoven

  ABRvS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1060
  ABRvS 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2560

 • Wnb-vergunning ten behoeve van de herontwikkeling van de Noordboulevard Scheveningen, GS Zuid-Holland

  ABRvS 13 september 2018, nr. 201802514/2/R2
  Rb Den Haag 12 februari 2018, 17/3063, 17/3074, 17/3074, 17/3085 en 17/3121

 • Omgevingsvergunning Wabo voor herbouw van twee bij brand verwoeste varkensstallen

  Rb Overijssel 7 juni 2019, AWB 18/2211

Blogs

 • Geschreven op 19 november 2019

  Op 13 november jl. verzond de Minister van LNV een brief aan de Tweede Kamer over de stikstofproblematiek (DGNVLG/19260351). Daarin worden drie bronmaatregelen aangekondigd. Daarmee kan op korte termijn een daling van de stikstofdepositie worden gerealiseerd waarmee woningbouw- en infrastructurele projecten weer kunnen worden gerealiseerd.

 • Geschreven op 25 september 2019

  Het rapport "Niet alles kan" van het Adviescollege Stikstofproblematiek is op 25 september 2019 verschenen. De titel had kunnen zijn “Er kan nog niks”: voorlopig lijkt de Wnb-vergunningverlening nog niet vlot getrokken.

 • Geschreven op 14 augustus 2019

  In ABRvS 14 augustus 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770, oordeelt de Afdeling over een met toepassing van de kruimelgevallenregeling verstrekte omgevingsvergunning voor het zonnepark Rouveen.

 • Geschreven op 27 september 2018

  Vanwege een wijziging van het Besluit mer gelden er vanaf 7 juli 2017 procedureregels voor de ‘vormvrije’ mer-beoordeling. Omdat de wijziging geen overgangsrecht bevatte, is bij veel lopende bestemmingsplanprocedures geen correcte uitvoering gegeven aan dat gewijzigde Besluit mer. De uitspraak ABRvS 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3131, laat zien dat dat in beginsel niet leidt tot vernietiging van het bestemmingsplan. Verder maakt deze uitspraak duidelijk dat de mer-beoordelingsbeslissing voor een bestemmingsplan naar eigen keuze zowel door de raad als door het college van B&W mag worden genomen. Hierover bestonden in de praktijk nogal eens twijfels.

 • Geschreven op 25 juli 2018

  In het kader van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) wordt getoetst of het opstellen van een milieueffectrapport nodig is. De uitspraak ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2496, laat zien dat een bevoegd gezag mag oordelen dat een MER nodig is vanwege de (mogelijke) gevolgen van endotoxinen. Dit, terwijl er nog onduidelijkheden zijn over het toetsingskader endotoxinen en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid.