Overige projecten

 • Omgevingsvergunning realiseren zorghotel De Zwanenhof, gemeente Borne

  ABRvS 19 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4182

 • Omgevingsvergunning vernieuwen St. Sebastiaansbrug, gemeente Delft

  ABRvS 12 december 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4051

 • Omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan locatie De Strip, gemeente Enschede

  Vz. ABRvS 4 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2183

 • Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen op terrein schietvereniging, gemeente Nunspeet

  Vz. Rb. Gelderland 18 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:270

 • Bestemmingsplan "Tussenweg 10-16 Middenmeer'', gemeente Hollands Kroon

  ABRvS 6 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3361

 • Omgevingsvergunning voor de bouw van een logiesgebouw met kantoor, winkel en bijeenkomstruimte op het bedrijventerrein Agriport in Middenmeer, gemeente Hollands Kroon

  Rb Noord-Holland 21 november 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:9777

 • Omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsinstallatie voor Twence Holding BV

  ABRvS 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2816 (omgevingsvergunning)
  ABRvS 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2817 (omgevingsvergunning)
  ABRvS 8 juni 2016, ECLi:NL:RVS:2016:1573 (Nbw-vergunning) 

 • Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemminsplan voor organisatie Airforce Festival, gemeente Enschede

  Rb. Overijssel 10 augustus 2016, zaaknummers AWB 16/1856 en Awb 16/1857

 • Provinciaal inpassingsplan "Geluidswal Veldhuizen", provincie Utrecht

  ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1609

 • Bestemmingsplan "Zuivelhoeve", gemeente Hengelo

  ABRvS 25 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1434

 • Bestemmingsplan en gecoördineerde omgevingsvergunningen voor aardappelverwerker Peka Kroef en biomassacentrale Attero, gemeente Uden

  ABRvS 24 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1982 

 • Bestemmingsplan 'Borculo, Centrum 2011', gemeente Berkelland

  ABRvS 21 mei 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1836 

 • Omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor de activiteiten bouwen van een varkensschuur en beperkte milieutoets voor het houden van vleesvarkens

  Rb. Overijssel 22 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2135

 • Reactieve aanwijzing bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van Twente', gemeente Hof van Twente

  ABRvS 12 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:819 

 • Revisievergunningverlening aan aardappelverwerker Peka Kroef, gemeente Uden

  ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1276
  ABRvS 21 maart 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA1186 , AB 2007/139 
  Vz. ABRvS 4 augustus 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY5900.

 • uitwerkingsplan recreatieterrein de Boschkamp te Schoonoord, gemeente Coevorden

  ABRvS 1 augustus 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX3298 

 • Lelystad Airport

  ABRvS 7 december 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU7100
  ABRvS 10 oktober 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB5231 , JB 2007/224, M&R 2008/35, JM 2008/10

 • 17 WRO-vrijstelling voor het tijdelijk inrichten van een gronddepot

  Rb Almelo 21 januari 2009, ECLI:NL:RBALM:2009:BH0675

 • Vrijstelling en bouwvergunning voor het plaatsen van een vergistingsinstallatie, gemeente Uden

  ABRvS 20 augustus 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BE8809 

 • Sloopvergunning voor het slopen van delen van het Muziekcentrum Vredenburg, gemeente Utrecht

  Vz. ABRvS 23 mei 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BD2612.

 • Afwijzing verzoek handhaving casino Utrecht, gemeente Utrecht

  Vz. ABRvS 7 november 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB7301, AB 2008/127

 • Velvergunning voor het vellen van 24 bomen Vredenburg te Utrecht

  ABRvS 11 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9273
  Vz. ABRvS 18 april 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA3703 

 • Bestemmingsplan Hoek Overste den Oudenlaan, gemeente Utrecht

  ABRvS 5 juli 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY0397, BR 2006/179, M&R 2007/74

 • Bestemmingsplan Uitbreiding Zoo Parc Overloon, gemeente Boxmeer

  Vz. ABRvS 27 juni 2006, ECLI:NL:RVS:2006:A40326 

 • Vergunning onttrekking grondwater ten behoeve van de nieuwbouw van een parkeerkelder aan de Wilhelminaweg 27 te Naarden

  Vz. ABRvS 26 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV0957 

 • Bouwvergunningverlening voor het bouwen van 25 recreatiewoningen, gemeente Wierden

  ABRvS 6 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8761, JB 2005/215

 • Weigeringsverklaring als bedoeld in artikel 12 lid 1 onder e Wet belastingen op milieugrondslag

  ABRvS 14 mei 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO9673
  ABRvS 11 februari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO3340, AB 2004/287

 • Weigeren aanschrijven voor de uitbreiding van een bedrijf, thans gemeente Twenterand

  ABRvS 5 maart 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AF5150