Omgevingswet

De Omgevingswet wordt wel gezien als de grootste wetgevingsoperatie sinds de Grondwet in 1848. De Omgevingswet en daarop gebaseerde besluiten vervangen tientallen wetten en honderden AMvB’s en ministeriële regelingen die betrekking hebben op de leefomgeving. De Omgevingswet zal naar verwachting in werking treden op 1 januari 2021. Hoewel de inwerkingtreding dus nog even op zich laat wachten, wordt er nu al door overheden volop geëxperimenteerd met de toekomstige instrumenten uit de wet. Denk aan de omgevingsvisie of het omgevingsplan op basis van de Crisis- en herstelwet. Ook onze advocaten bereiden zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zij schrijven mee aan het Handboek Omgevingswet. Zo schrijven zij de hoofdstukken over adviesorganen en adviseurs en de mer-regeling in de Omgevingswet. Ook verzorgen zij een cahier over de mer-regeling.