Daan Korsse

Daan Korsse is sinds juli 2021 als advocaat in dienst bij Soppe Gundelach advocaten. Daan is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert over de publieke besluitvorming met betrekking tot (gebieds)ontwikkelingen. Binnen de grenzen van het bestuursrecht helpt hij overheden en bedrijven om tot een duurzame oplossing te komen voor juridisch vaak ingewikkelde kwesties, bijvoorbeeld op het grensvlak van ruimtelijke ordening en milieu. Hij streeft ernaar een eventuele rechtsgang te voorkomen. Mocht het toch tot een procedure komen, dan zoekt Daan in samenwerking met de cliënt naar mogelijkheden om die zo kort mogelijk te houden.

Inhoudelijke kwaliteit staat bij Daan steeds hoog in het vaandel. Voorafgaand aan zijn werk in de advocatuur is hij bij de Universiteit Utrecht gepromoveerd op het gebied van het ruimtelijke-ordeningsrecht, waarna hij nog enkele jaren bij de universiteit werkzaam is geweest als Universitair Docent Bestuursrecht, in het bijzonder Omgevingsrecht. Als auteur is Daan betrokken bij Tekst & Commentaar (Omgevingswet) en het Handboek Omgevingswet dat zal worden gepubliceerd bij Boom juridisch. Hij publiceert regelmatig in juridische vaktijdschriften, zoals AB, De Gemeentestem en het Tijdschrift voor Bouwrecht en is een vaste presentator van de maandelijkse podcast van het Instituut voor Bouwrecht over de actualiteiten in het omgevingsrecht. Voordat Daan in dienst trad bij Soppe Gundelach advocaten, was hij advocaat bij Van der Feltz advocaten in Den Haag en ENVIR Advocaten in Amsterdam.

Projecten

 • omgevingsvergunning zonnepark Havebos, gemeente Oude IJsselstreek

  ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:387
  Rb Gelderland 29 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4135

 • omgevingsvergunning verleend voor het voorbelasten van het gebied Pasgeld-West, gemeente Rijswijk

  Rb Den Haag 23 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1759

 • Wnb-vergunning ten behoeve van realisatie van een theehuis, dierenbegraafplaats en parkeerplaats, GS Utrecht

  Rechtbank Gelderland 31 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:7213

 • bestemmingsplannen "Retailpark Belvédère", "Partiële herziening Noorderbrug e.o., wijziging programma perifere detailhandel" en "Partiële herziening Sphinx, wijziging programma detailhandel", gemeente Maastricht

  ABRvS 27 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2388
  ABRvS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2004

 • beroep tegen het niet tijdig bekendmaken van een vergunning van rechtswege, gemeente De Fryske Marren

  ABRvS 8 juli 2020, ECLL:NL:RVS:2020:1590