Milieu - Natura 2000 - Flora en fauna

 • Wnb-vergunning inzake Landgoed Dennenheuvel, gemeente Bloemendaal

  Rb Noord-Holland 30 mei 2022, zaaknummer HAA 21/813 (Wnb-vergunning)
  ABRvS 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1760

 • Wnb-vergunning ten behoeve van realisatie van een theehuis, dierenbegraafplaats en parkeerplaats, GS Utrecht

  Rechtbank Gelderland 31 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:7213

 • handhavingsverzoek granulietstort “Over de Maas”, gemeente West Maas en Waal

  ABRvS 13 oktober 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2282
  VzABRvS 29 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1506
  VzABRvS 8 april 2020, ECLI:NL:RVS:2020:993

 • Wnb-vergunning verleend voor wijzigen en uitbreiden van een varkenshouderij, GS Overijssel

  Rb Overijssel 23 september 2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:3590

 • Verzoek tot intrekking van de (onherroepelijke) natuurvergunning van de RWE-centrale in de Eemshaven, GS Groningen

  Rb Noord-Nederland 19 april 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:1466

 • omgevingsvergunning verleend voor het voorbelasten van het gebied Pasgeld-West, gemeente Rijswijk

  Rb Den Haag 23 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1759

 • omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee stallen, het handelen in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" en het veranderen en het in werking hebben van een inrichting, gemeente Dinkelland

  ABRvS 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:277

 • Wnb-vergunning ten behoeve van de herontwikkeling van de Noordboulevard Scheveningen, GS Zuid-Holland

  ABRvS 13 september 2018, nr. 201802514/2/R2
  Rb Den Haag 12 februari 2018, 17/3063, 17/3074, 17/3074, 17/3085 en 17/3121

 • 19d Natuurbeschermingswet 1998-vergunning voor exploitatie van een recreatieterrein aan de Trambaan 58 te Ossendrecht

  ABRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1143

 • Omgevingsvergunning en watervergunning voor o.a. het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie en verwerken max. 250.000 ton mest per jaar, provincie Overijssel

  Rb Overijssel 13 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:667ECLI:NL:RBOVE:2017:666ECLI:NL:RBOVE:2017:687, 16/1502, 16/1561 en 16/1556

 • Een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 voor het storten en tijdelijk opslaan van afvalstoffen en mestverwerking, provincie Overijssel

  ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1573

 • Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemminsplan voor organisatie Airforce Festival, gemeente Enschede

  Rb. Overijssel 10 augustus 2016, zaaknummers AWB 16/1856 en Awb 16/1857

 • Omgevingsvergunning voor het bouwen van een varkensschuur en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van varkens

  ABRvS 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1859

 • Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

  ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2375 

 • Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Lemselermaten

  ABRvS 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:769 

 • Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld

  ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:659 

 • 19d Natuurbeschermingswet 1998-vergunning bovengronds kleiduivenschieten op de Veluwe

  ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1214 

 • Flora- en faunaontheffing De Centrale As

  Rb. Noord-Nederland 18 maart 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ4508
  Rb. Leeuwarden 17 april 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BW2562 

 • Revisievergunningverlening aan aardappel- en groenteverwerkend bedrijf, gemeente Uden

  ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1276
  ABRvS 21 maart 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA1186 , AB 2007/139 
  Vz. ABRvS 4 augustus 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY5900.

 • Vergunningverlening voor het oprichten en in werking hebben van een casino, gemeente Utrecht

  Vz. ABRvS 11 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9782 

 • Vergunningverlening voor detailhandelsbedrijf, gemeente Apeldoorn

  ABRvS 29 maart 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV7519, M&R 2006/62