Milieu - Natura 2000 - Flora en fauna

 • Wnb-vergunning ten behoeve van de herontwikkeling van de Noordboulevard Scheveningen, GS Zuid-Holland

  ABRvS 13 september 2018, nr. 201802514/2/R2
  Rb Den Haag 12 februari 2018, 17/3063, 17/3074, 17/3074, 17/3085 en 17/3121

 • 19d Natuurbeschermingswet 1998-vergunning voor exploitatie van een recreatieterrein aan de Trambaan 58 te Ossendrecht

  ABRvS 4 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1143

 • Omgevingsvergunning en watervergunning voor o.a. het bouwen van een mestverwerkingsinstallatie en verwerken max. 250.000 ton mest per jaar, provincie Overijssel

  Rb Overijssel 13 februari 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:667ECLI:NL:RBOVE:2017:666ECLI:NL:RBOVE:2017:687, 16/1502, 16/1561 en 16/1556

 • Een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 voor het storten en tijdelijk opslaan van afvalstoffen en mestverwerking, provincie Overijssel

  ABRvS 8 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1573

 • Omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemminsplan voor organisatie Airforce Festival, gemeente Enschede

  Rb. Overijssel 10 augustus 2016, zaaknummers AWB 16/1856 en Awb 16/1857

 • Omgevingsvergunning voor het bouwen van een varkensschuur en een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het houden van varkens

  ABRvS 17 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1859

 • Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

  ABRvS 2 juli 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2375 

 • Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Lemselermaten

  ABRvS 5 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:769 

 • Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld

  ABRvS 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:659 

 • 19d Natuurbeschermingswet 1998-vergunning bovengronds kleiduivenschieten op de Veluwe

  ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1214 

 • Flora- en faunaontheffing De Centrale As

  Rb. Noord-Nederland 18 maart 2013, ECLI:NL:RBNNE:2013:BZ4508
  Rb. Leeuwarden 17 april 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BW2562 

 • Revisievergunningverlening aan aardappel- en groenteverwerkend bedrijf, gemeente Uden

  ABRvS 25 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1276
  ABRvS 21 maart 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA1186 , AB 2007/139 
  Vz. ABRvS 4 augustus 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY5900.

 • Vergunningverlening voor het oprichten en in werking hebben van een casino, gemeente Utrecht

  Vz. ABRvS 11 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9782 

 • Vergunningverlening voor detailhandelsbedrijf, gemeente Apeldoorn

  ABRvS 29 maart 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AV7519, M&R 2006/62