Subsidie

Onze advocaten kunnen u bijstaan bij uw subsidieprojecten. Het gaat bijvoorbeeld om subsidies op grond van provinciale of gemeentelijke subsidieregelingen voor bijvoorbeeld zorginstellingen. Ook kan het gaan om duurzaamheidsprojecten waarmee hernieuwbare energie wordt opgewekt, zoals wind- en zonneparken en biomassa. Hiervoor kan een subsidie worden aangevraagd op basis van de regeling omtrent de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE). Zowel over de subsidieverlening als over de –vaststelling kunnen onze advocaten u adviseren. Ook kunnen zij u vertegenwoordigen in bezwaar- of beroepsprocedures na een subsidieweigering.