Over ons

Soppe Gundelach advocaten is specialist in het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Wij staan provincies, gemeenten en waterschappen bij. Ook projectontwikkelaars, bedrijven en belangenorganisaties behoren tot onze cliëntenkring. Wij adviseren ingenieursbureaus, die betrokken zijn bij (rijks-)overheidsprojecten.

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in het juridisch(-planologisch) begeleiden van ruimtelijke en infrastructurele projecten. Het gaat om windparken, gebiedsontwikkelingen, wegen en spoorwegen, (lucht-)havens, rivierverruimingen, herstructurering van centrumgebieden, bedrijventerreinen, woningbouw en agrarische bedrijvigheid. De begeleiding omvat ook advisering en vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures. Voor een  overzicht van onze proceszaken verwijzen wij naar projecten.

Wij denken proactief en op strategisch niveau mee met onze cliënten. Onze advocaten zijn zich  bewust van de politiek-bestuurlijke en dynamische context van zaken. Wij zijn in staat om dat in onze advisering en procesbegeleiding te betrekken. Ook houden wij rekening met de verschillende belangen en actoren.  

De omgevingsrechtelijke praktijk bestaat uit meer dan het recht alleen. Onze advocaten hebben ruime ervaring in de omgang met milieutechnische vraagstukken. Zij werken samen met milieuspecialisten, zoals verkeers-, geluid- en ecologiedeskundigen.

Onze advocaten worden vanwege hun praktijkervaring en hun diepgaande kennis regelmatig gevraagd om mee te werken aan cursussen, symposia en studiedagen. Zij schrijven frequent artikelen en annotaties voor bestuursrechtelijke tijdschriften. Voor een overzicht verwijzen wij naar publicaties.

Werkwijze

Gedrevenheid, kwaliteit en betrokkenheid. Dat typeert onze juridische dienstverlening. Onze mensen hebben een grote passie voor de bestuursrechtpraktijk. Wij staan voor korte lijnen, een persoonlijke benadering en Twentse nuchterheid.

Onze dienstverlening is gebaseerd op de waarden transparantie, duidelijkheid en betrouwbaarheid.

Wij zijn niet voor niets een nichekantoor. Het is onze overtuiging dat wij onze cliënten alleen optimaal kunnen bijstaan, als wij de talrijke bestuursrechtelijke ontwikkelingen op de voet volgen en analyseren. Alleen dan kunnen wij onze cliënten proactief en oplossingsgericht bijstaan.