Julian Kevelam

Werkervaring

2017 - heden

advocaat bij Soppe Gundelach advocaten

2017 - heden

geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

2016 - 2017

promovendus bij Universiteit Utrecht (Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie; Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law)

2015 - 2017

juridisch adviseur bij Soppe Gundelach Witbreuk advocaten

2015 - 2016

junior onderzoeker bij Universiteit Utrecht (Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie; Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law)

Opleiding

2015

Universiteit Utrecht, master Staats- en bestuursrecht (cum laude), winnaar Piet Gilhuis Scriptieprijs 2017 voor zijn scriptie De juridische bescherming van drinkwaterbronnen bij schaliegaswinning  tevens gepubliceerd in 2017 door de VMR op www.milieurecht.nl)

2013

Universiteit Utrecht, bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude)

Nevenactiviteiten

Lidmaatschappen

 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Milieurecht
 • Vereniging voor Agrarisch Recht

Publicaties

Projecten

Blogs

 • Geschreven op 04 december 2019

  CBb 3 december 2019, ECLI:NL:CBB:2019:655

 • Geschreven op 24 juni 2019

  Wanneer mag een waterschap een rechthebbende van onroerende zaken verplichten om de aanleg of wijziging van waterstaatswerken te gedogen? En wanneer moet tot onteigening worden overgegaan? Op deze vraag geeft de Afdeling in haar uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1719 antwoord.

 • Geschreven op 02 oktober 2018

  Bij het vaststellen van een bestemmingsplan voor woningbouw kan deze woningbouw een belemmering vormen voor nabijgelegen agrarische bedrijven en vice versa. De uitspraak van de Afdeling van 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3131, laat zien dat met een planologisch mogelijke verandering van bestaand agrarisch gebruik soms geen rekening hoeft te worden gehouden. Dit is het geval, als het onwaarschijnlijk is dat bepaald agrarisch gebruik daadwerkelijk zal plaatsvinden.

 • Geschreven op 31 juli 2018

  Mag je een voorwaardelijke verplichting tot realisatie van een noodzakelijke waterberging in een bestemmingsplan achterwege laten? Die vraag is aan de orde in ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2505. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in dit geval van wel nu de realisatie van de waterberging voldoende is gewaarborgd in het publiekrechtelijk spoor, over de boeg van de watervergunning.

 • Geschreven op 25 juli 2018

  Bij de besluitvorming over veehouderijen spelen volksgezondheidsrisico’s veroorzaakt door endotoxinen voor omwonenden een steeds grotere rol. In haar uitspraak van 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2395 geeft de Afdeling meer handvatten voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.