Julian Kevelam

Julian Kevelam is sinds 2020 als advocaat-medewerker in dienst bij Soppe Gundelach advocaten. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, waarbinnen hij zich met name richt op het ruimtelijk bestuursrecht en waterrecht. Hij adviseert en procedeert vooral aan en voor gemeenten en (project)ontwikkelaars. Voorbeelden zijn woningbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten, herontwikkeling van bestaand vastgoed en realisatie van zonne- en windparken. Naast omgevingsrechtelijke zaken, behandelt hij ook zaken op het gebied van het algemeen bestuursrecht. Dan gaat het bijvoorbeeld om de Wet openbaarheid van bestuur of geschillen omtrent SDE-subsidies. Hier vindt u een overzicht van zaken waarin Julian heeft geprocedeerd. Naast zijn werkzaamheden in de advocatuur, is Julian als geassocieerd medewerker verbonden aan het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law (UCWOSL) van de Universiteit Utrecht. Hij participeert in onderzoeksprojecten, geeft soms onderwijs en publiceert ook samen met onderzoekers van UCWOSL. Julian won in 2017 de Piet Gilhuis Scriptieprijs van de Vereniging voor Milieurecht voor zijn scriptie getiteld De juridische bescherming van drinkwaterbronnen bij schaliegaswinning’.

Julian heeft de masteropleiding Staats- en bestuursrecht, specialisatie omgevingsrecht cum laude afgerond aan de Universiteit Utrecht. Na zijn afstuderen in 2015 is Julian in dienst getreden bij Soppe Gundelach advocaten en UCWOSL. Eerst als juridisch medewerker bij Soppe Gundelach advocaten, gecombineerd met een aanstelling als junior onderzoeker en later promovendus bij UCWOSL. Vanaf augustus 2017 heeft Julian fulltime als advocaat gewerkt bij Soppe Gundelach advocaten. Hij is lid van de Vereniging voor Bouwrecht en de Vereniging voor Milieurecht.

Projecten

Blogs

  • Geschreven op 12 april 2024

    Vislood, de stand van zaken in de rechtspraak begin april 2024.