Julian Kevelam

Werkervaring

2017 - heden

advocaat bij Soppe Gundelach advocaten

2017 - heden

geassocieerd medewerker Universiteit Utrecht

2016 - 2017

promovendus bij Universiteit Utrecht (Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie; Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law)

2015 - 2017

juridisch adviseur bij Soppe Gundelach Witbreuk advocaten

2015 - 2016

junior onderzoeker bij Universiteit Utrecht (Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie; Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law)

Opleiding

2015

Universiteit Utrecht, master Staats- en bestuursrecht (cum laude), winnaar Piet Gilhuis Scriptieprijs 2017 voor zijn scriptie De juridische bescherming van drinkwaterbronnen bij schaliegaswinning  tevens gepubliceerd in 2017 door de VMR op www.milieurecht.nl)

2013

Universiteit Utrecht, bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude)

Nevenactiviteiten

Lidmaatschappen

 • VAR Vereniging voor Bestuursrecht
 • Vereniging voor Bouwrecht
 • Vereniging voor Milieurecht

Publicaties

Projecten

 • Bestemmingsplan "[locatie] America, fase II", gemeente Horst aan de Maas

  Vz. ABRvS 18 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1270

 • omgevingsvergunning bouw winkel- en horecacomplex incl. parkeergarage project Noordboulevard, gemeente Den Haag

  Vz Rb Den Haag 10 april 2019, zaaknummers 19/356 en 19/528

 • Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen op terrein schietvereniging, gemeente Nunspeet

  Vz. Rb. Gelderland 18 januari 2018, ECLI:NL:RBGEL:2018:270

Blogs

 • Geschreven op 02 oktober 2018

  Bij het vaststellen van een bestemmingsplan voor woningbouw kan deze woningbouw een belemmering vormen voor nabijgelegen agrarische bedrijven en vice versa. De uitspraak van de Afdeling van 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3131, laat zien dat met een planologisch mogelijke verandering van bestaand agrarisch gebruik soms geen rekening hoeft te worden gehouden. Dit is het geval, als het onwaarschijnlijk is dat bepaald agrarisch gebruik daadwerkelijk zal plaatsvinden.

 • Geschreven op 31 juli 2018

  Mag je een voorwaardelijke verplichting tot realisatie van een noodzakelijke waterberging in een bestemmingsplan achterwege laten? Die vraag is aan de orde in ABRvS 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2505. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt in dit geval van wel nu de realisatie van de waterberging voldoende is gewaarborgd in het publiekrechtelijk spoor, over de boeg van de watervergunning.

 • Geschreven op 25 juli 2018

  Bij de besluitvorming over veehouderijen spelen volksgezondheidsrisico’s veroorzaakt door endotoxinen voor omwonenden een steeds grotere rol. In haar uitspraak van 25 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2395 geeft de Afdeling meer handvatten voor de praktijk hoe hiermee om te gaan.

 • Geschreven op 18 juli 2018

  Waterschappen moeten waakzaam zijn bij de te volgen procedure voor verzoeken om peilwijziging. Dat blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2410.

 • Geschreven op 26 februari 2018

  De gevolgen van klimaatverandering stellen waterschappen voor interessante uitdagingen voor het te voeren waterbeheer, nu en in de toekomst. De uitspraak van de Afdeling van 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:582, is in dit verband interessant. Een appellant betoogt dat het waterschap een waterstaatkundig besluit moet nemen, omdat het waterschap ervoor moet zorgen dat zijn gronden nooit overstromen. In dit blog wordt antwoord gegeven op de vraag of het waterschap daar inderdaad toe gehouden is. Verder bespreek ik in hoeverre in strijd met het bestemmingsplan zou kunnen worden gehandeld als gronden overstromen. Tot slot leent deze uitspraak zich om het juridisch instrumentarium voor (actief) regionaal waterbeheer om wateroverlast te voorkomen, uitgebreider onder de loep te nemen.