Aflevering 9 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (augustus 2020)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Ruimtelijk ordeningsrecht

  • ABRvS 5 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1877 (Toepassing van onderdeel 4 van de kruimelgevallenlijst om te voorzien in woningbouw, verhouding tot art. 5 Bijlage II Bor)
  • ABRvS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2002 (Weigering vaststelling uitwerkingsplan voor detailhandel, toetsing aan de Dienstenrichtlijn, evidentiecriterium niet van toepassing)
  • ABRvS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1953 (Bij de vaststelling van een bestemmingsplan anticiperen op maatwerk, gevolgen voor horeca en woon- en leefklimaat onvoldoende onderzocht)
  • ABRvS 19 augustus 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2004 (Verwijzing naar beleidsregels in de planregels, vergunningplicht gebruiksactiviteit, uit te werken norm ontbreekt)

Gebiedsbescherming