Aflevering 8 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (juli 2020)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Natuurbeschermingsrecht

  • HvJ EU 2 juli 2020, ECLI:EU:C:2020:517 (Vast rustplaats veldhamster)
  • ABRvS 24 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1779 (Handhaving. Last onder dwangsom verwijderen granulaatkorrels)
  • ABRvS 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1659 (Handhaving. Last onder bestuursdwang. Herstelmaatregelen. Appelgroen geschilderd huis. Welstandsexces)

Afvalstoffenrecht (Ron Laan)

Ruimtelijke ordening

  • ABRvS 8 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1604 (Principebesluit van het college om planologische medewerking te weigeren is geen voor bezwaar en beroep vatbaar besluit)
  • ABRvS 15 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1639 (positief principebesluit, weigering vaststelling bestemmingsplan door raad, toezegging kan niet aan raad worden toegerekend, wel gebrekkige belangenafweging)
  • ABRvS 29 juli 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1772 (Rechtszekerheidsbeginsel verzet zich tegen toetsing aan een verbod dat na het vernietigde besluit van kracht is geworden)