Aflevering 35 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (november 2022)

In deze aflevering van ‘IBR – De podcast’ behandelen Marieke Kaajan, Fleur Onrust (ENVIR Advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) recente jurisprudentie en actualiteiten op het gebied van het omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht, soortenbescherming en stikstof. Speciale gast deze aflevering is Arjen de Snoo (DLA Piper).

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Stikstof

  • Rb. Oost-Brabant 24 november 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:5151, Intrekking Wnb-vergunning als passende maatregel.
  • HvJ EU 10 november 2022, C-278/21, ECLI:EU:C:2022:864, Nieuwe passende beoordeling indien nationaal recht voor voortzetting van een activiteit een nieuwe Wnb-toestemming vereist
  • Rb. Midden-Nederland 15 november 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:4557, Verzoek om handhaving vanwege uitvoering compenserende maatregelen ten behoeve van Maasvlakte 2
  • ABRvS 9 november 2022, ECLI:NL:RVS:2022:3216, Inpassingsplan Provincie Overijssel zonder passende beoordeling omdat het plan alleen Natura 2000-beheermaatregelen mogelijk zou maken

Kamerbrieven

  • Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak
  • Kamerbrief Toekomst Landbouw
  • Kamerbrief Toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen

Q&A Hekkelman n.a.v. Porthos-uitspraak

Soortenbescherming

  • Rb. Oost-Brabant 9 november 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:4906, Ontheffing Wnb soortenbescherming. Dwingende redenen van groot openbaar belang niet voldoende aangetoond. Project bestaande uit het slopen van het koetshuis, het renoveren van de villa en het realiseren van een appartementencomplex en drie grondgebonden woningen. Indien nadere motivering wordt gegeven van de dwingende redenen, dan ook (nadere) onderbouwing vereist van de “andere bevredigende oplossing”. Rechtbank verzoekt dan met financiële gegevens te onderbouwen waarom de bouw van woningen op deze locatie nodig is om de renovatie van de villa en de tuin mogelijk te maken. Voorbereidingsprocedure afd. 3.4 Awb i.v.m. Verdrag van Aarhus niet vereist aldus rechtbank.