Aflevering 26 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (januari 2022)

In deze aflevering wordt door Marieke Kaajan, Fleur Onrust (ENVIR advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) recente jurisprudentie besproken op het gebied van het ruimtelijk ordeningsrecht, natuurbeschermingsrecht, stikstof en handhaving. Uiteraard wordt stilgestaan bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State over het evenredigheidsbeginsel.

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Ruimtelijk ordeningsrecht

Algemeen bestuursrecht

  • ABRvS 2 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:285 (willekeurstoetsing maakt plaats voor evenredigheidstoets)
  • ABRvS 9 februari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:362 (grondenfuik blijft bestaan bij hoger-beroepszaken in het het omgevingsrecht)

Natuurbeschermingsrecht en stikstof

Handhaving

  • Rb. Zeeland West-Brabant 25 januari 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:347 (Afwijzing verzoek om handhaving. Derde partij beschikte over een koopovereenkomst er was alleen niet geleverd. Wel belanghebbende bij verzoek om vergunning)
  • Rb Midden-Nederland 12 januari 2022, ECLI:NL:RBMNE:2022:58 (Herplantplicht Wnb. Toepassen stappenplan vertrouwensbeginsel. Wel verwachting gewekt, algemeen belang staat aan honorering in de weg. Compensatie kosten bieden)
  • ABRvS 26 januari 2022, ECLI:NL:RVS:2022:248 (Terugkomen op oordeel in tussenuitspraak nav Varkens in Nood jurisprudentie)
  • Vz. Rb Gelderland 25 januari 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:269 (Voorlopige voorziening. Preventief verzoek handhaving Wnb soortenbescherming. Beverburcht)