Aflevering 24 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (november 2021)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Ruimtelijk ordeningsrecht

  • ABRvS 24 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2649 (bestemmingsplan verbrede reikwijdte, milieugebruiksruimte, open normen, verwijzing naar beleidsregels, Belvédère-criteria)

Planschade

  • ABRvS 3 november 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2402 (overzichtsuitspraak planschade, omvang normaal maatschappelijk risico)

Natuurbeschermingsrecht