Aflevering 21 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (augustus 2021)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Ruimtelijke ordening

  • ABRvS 18 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1845 (Bestemmingsplan verbrede reikwijdte, meldplicht, bouwregels met open normen)
  • ABRvS 4 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1752 (warmtepompen, geluid, in het kader van een geode ruimtelijke ordening moet cumulatieve geluidsbelasting in aanmerking worden genomen)

Natuurbeschermingsrecht

Handhaving

  • ABRvS 11 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1791 (Last onder dwangsom, zicht op legalisatie. Wet geluidhinder. Dove gevel)
  • ABRvS 25 augustus 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1905 (Invordering dwangsom. Geslaagd beroep op bijzondere omstandigheden)

Soortenbescherming

  • Rb. Noord-Holland 12 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6790 (Ontheffing soortenbescherming F1. Dwingende redenen van groot openbaar belang. Andere bevredigende oplossing)