Aflevering 18 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (mei 2021)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Jurisprudentie

 • Rb Den Haag 26 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 (Milieudefensie – Shell klimaatzaak, civiel recht, onrechtmatige daad, mensenrechten)
 • ABRvS 21 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:853 (Gedragscode Nul op de Meter -NOM, soortenbescherming, Wnb, onvolledige implementatie van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn)
 • Rb Den Haag 26 april 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:4341 (Omgevingsvergunning voor plaatsen digitale reclamezuil, welstandsadvies gebrekkig)
 • Rb Oost-Brabant 20 mei 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:2379 (Omgevingsvergunning, lasergame arena en klimwand, ‘sportieve recreatieve voorziening betreft een maatschappelijke voorziening. Commercieel bedrijf kan maatschappelijke voorziening exploiteren)
 • ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1122 (art. 6:13 Awb, Varkens in Nood-jurisprudentie, hoger beroep tegen niet-ontvankelijkheid wegens ontbreken zienswijze, vernietiging uitspraak rechtbank)
 • ABRVS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1101 (art. 7:11 Awb, volledige heroverweging in bezwaar, primair besluit leidt niet tot gerechtvaardigd vertrouwen)
 • ABRvS 9 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1216 (onvoldoende gemotiveerde weigering om een bedrijfsbestemming toe te kennen)
 • ABRvS 19 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1063 (beroep op Nevele-jurisprudentie slaagt niet, geen maatwerkvoorschriften o.g.v. Activiteitenbesluit maar voorschriften met het oog op een goede ruimtelijke ordening, beroepsgrond mist feitelijke grondslag)
 • ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1099 (bij ruime mogelijkheden bestemmingsplan is ook een ruimere welstandstoets gerechtvaardigd, stedenbouwkundige overwegingen in welstandstoets zijn doorslaggevend)
 • ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1100 (aan uitsterfregeling verbonden termijn is te kort)
 • ABRvS 26 mei 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1121 (maatschappelijke bestemming t.b.v. zorgwoningen, onderscheid maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed niet relevant)
 • ABRvS 9 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1235 (handhaving, overtreding omdat binnen bedrijvenbestemming alleen betaalde activiteiten zijn toegestaan)

Natuurbeschermingsrecht