Aflevering 17 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (april 2021)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Procedures

  • HvJ 20 mei 2021, ECLI:EU:C:2021:398 (Tamoil, execptieve toetsing van besluiten en formele rechtskracht, evidentiecriterium is in overeenstemming met Europees recht)
  • ABRvS 4 mei 2021, No. 202003081/1/R3, ECLI:NL:RVS:2021:953 (Niet-belanghebbende soms toch onvakelijk bij bestuursrechter)
  • Schema van de ABRvS waarin op hoofdlijnen de toegang tot de bestuursrechter bij omgevingsbesluiten in beeld is gebracht

Natuurbeschermingsrecht

Beleid

Warmte