Aflevering 16 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (feb en maart 2021)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Handhaving

  • ABRvS 24 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:626 (Handhaving dwangsom. Recreactiewoning)
  • ABRvS 7 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:742 (Handhaving bestuurdwang sluiting bedrijfspand. Art. 13b Opiumwet. Eerste waarschuwing vlgs beleid, ten onrecht niet gedaan)
  • ABRvS 31 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:668 (Handhaving woning sluiting 3 maanden, art. 13 b Opiumwet. Gemeentelijk beleid biedt geen mogelijkheid tot eerst waarschuwen is onredelijk)

Ruimtelijk ordeningsrecht

  • ABRvS 7 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:737 (Buiten behandeling laten aanvraag. Niet tijdig aanvullen. Niet herstellen/alsnog in behandeling nemen in bezwaar)
  • ABRvS 10 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:499 (Belanghebbende gevolgen van enige betekenis zonnepark. Bij twijfel voordeel van de twijfel)
  • Rb. Midden-Nederland 26 feb 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1051 (Herplantplicht. Houtopstanden Wnb. Tien are of meer)
  • Rb. Zeeland West Brabant 25 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1443 (Zorgplicht Activiteitenbesluit. Lichthinder tennisvereniging)

Natuurbeschermingsrecht