De reikwijdte van art. 8:69, tweede lid, van de Awb in het omgevingsrecht

Naar een ruimhartige en meer consistente toepassing van de verplichting tot ambtshalve aanvulling van rechtsgronden door de Afdeling bestuursrechtspraak in het omgevingsrecht?

Julian Kevelam en Henk Gierveld

Voor een printversie van dit hoofdstuk, klik hier.