Soppe Gundelach advocaten

Herontwikkeling luchthaven Twenthe

Na het kabinetsbesluit tot sluiting van de militaire luchtmachtbasis Twenthe moest een nieuwe bestemming worden gevonden voor dit gebied ter grootte van 500 hectare. Met de vaststelling van bestemmingsplannen in het voorjaar van 2018 en de voorafgaande verlening van omgevingsvergunningen zijn nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt, zoals een luchthaven en onder meer luchthavengebonden bedrijvigheid, een leisure- en evenemententerrein en bijna 140 hectare nieuwe natuur.

Onze advocaten hebben de gemeente Enschede begeleid bij de totstandkoming van omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen voor dit gebied. Ook hebben zij het college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd in (hoger-)beroepsprocedures tegen omgevingsvergunningen. Zij vertegenwoordigen de gemeenteraad in de beroepsprocedures tegen de bestemmingsplannen.

Onze advocaten zijn bij meerdere gebiedsontwikkelingen betrokken geweest, zoals de herontwikkeling van het Stationsgebied Drieberg-Zeist en van de vliegbasis Soesterberg en de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Ook de herontwikkeling en transformatie van centrumgebieden in steden en dorpen, van bedrijventerreinen en van natuur- en watergebieden behoort tot hun expertise. Voor een overzicht van de gebiedsontwikkelingsprojecten waarin onze advocaten hebben geprocedeerd, klik hier.