Aardappelverwerker en biomassacentrale

Dit project behelsde de gecoördineerde vaststelling van een bestemmingsplan en de verlening van twee omgevingsvergunningen voor de uitbreiding en wijziging van de inrichting van het aardappelverwerkend bedrijf Peka Kroef en de bouw van een biomassacentrale van Attero in Odiliapeel. In de biomassacentrale wordt stoom opgewekt die aan Peka Kroef wordt geleverd. Vanwege de geringe afstand tussen beide inrichtingen is het energetisch rendement van de biomassacentrale hoog.

Onze advocaten hebben de initiatiefnemers bijgestaan gedurende het besluitvormingstraject. Ook hebben zij de initiatiefnemers vertegenwoordigd in de beroepsprocedure van omwonenden tegen deze besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Onze advocaten houden zich bezig met de aanleg of uitbreiding van diverse inrichtingen, zoals een biovergistingsinstallatie, een afvalverwerker en een datacenter. Voor een overzicht van een variëteit aan projecten waarin onze advocaten hebben geprocedeerd, klik hier.