Soppe Gundelach advocaten

Wegproject De Centrale As

Dit wegproject omvatte de aanleg van dubbelbaanse en enkelbaanse autowegen tussen Dokkum en Drachten in Noordoost-Fryslân. Voor de aanleg van De Centrale As heeft de provincie Fryslân een provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Het was het eerste inpassingsplan voor deze provincie sinds de inwerkingtreding van de Wro in 2008.

Onze advocaten hebben de provincie Fryslân jarenlang begeleid bij de totstandkoming van dit plan. Ook hebben onze advocaten provinciale staten en gedeputeerde staten vertegenwoordigd in de voorlopige-voorzieningen- en beroepsprocedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Behalve bij het wegproject De Centrale As zijn onze advocaten betrokken (geweest) bij andere wegprojecten, zoals de opwaardering van de N381 van de provincie Fryslân, de Noordelijke Rondweg Voorthuizen van de gemeente Barneveld en de Kempenbaan-West van de gemeente Veldhoven. Voor een overzicht van de wegprojecten waarin onze advocaten hebben geprocedeerd, klik hier.