Aflevering 7 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (juni 2020)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Natuurbeschermingsrecht

  • Eindrapport ‘Niet alles kan overal’ van het Adviescollege Stikstofproblematiek (Commissie Remkes)
  • Adviesrapport ‘Niet uit de lucht gegrepen’ van het Adviescollege Meten en Berekenen (Commissie Hordijk)
  • ABRvS 24 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1481 (Natura 2000, Relativiteitsvereiste, appellant krijgt relativiteit tegengeworpen bij 350 meter afstand tussen woning en natuurgebied)

Interview met Bart Jan van Ettekoven

Ruimtelijke ordening

  • ABRvS 10 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1374 (vergunningvrij bouwen mag in een bestemmingsplan niet afhankelijk worden gesteld van parkeernormen)
  • ABRvS 17 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1408 (uitsluiten vergunningvrij bouwen in bestemmingsplan)
  • ABRvS 3 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1317 (waarborgen goede ruimtelijke ordening met voorwaardelijke verplichting)