Aflevering 6 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (mei 2020)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Ruimtelijk ordeningsrecht

  • ABRvS 27 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1286 (Hotelappartementencomplex Dinkelland; impliciete vrijstelling van bouwregels niet mogelijk)
  • ABRvS 13 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1218 (Verbouwing praktijkruimte Ede; kruimelgevallenregeling; functieverandering; afwijking bouwregels; interpretatie begrip ‘gebruik’ in de Wabo)

Planschade en nadeelcompensatie

Natuurbescherming

  • ABRVS 13 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1230 (Passende beoordeling Net op Zee; ecologische beoordeling toename van stikstofdepositie boven de kritische depositiewaarde)
  • ABRVS 6 mei 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1184 (Wnb-vergunning herontwikkeling radio Kootwijk; kwalificatie maatregelen in de passende beoordeling)