Aflevering 5 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (april 2020)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Natuurbescherming / MER

Milieueffectrapportage

Ruimtelijke ordening