Aflevering 25 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (december 2021)

In deze aflevering van de IBR podcast behandelen Fleur Onrust en Marieke Kaajan (ENVIR advocaten) en Daan Korsse (Soppe Gundelach advocaten) de meest opvallende actualiteiten en uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de maand december 2021 op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en het ruimtelijk ordeningsrecht. Speciale gast deze aflevering is Philip Fruytier (Radboud Universiteit/BarentsKrans). Met hem spreken wij over zijn recent verdedigde proefschrift ‘De civielrechtelijke inbedding van het besluitenaansprakelijkheidsrecht‘.

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Natuurbeschermingsrecht en stikstof

Handhaving e.d.

  • ABRvS 22 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2896 (Bestuursdwang. Kostenverhaal. Wegslepen auto)
  • Rb. Gelderland 26 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:6325 (Permanente bewoning recreatiewoning. Last onder dwangsom. Beroep vertrouwensbeginsel slaagt)
  • Rb. Midden-Nederland 3 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:5901 (Wijziging provinciale omgevingsverordening. Algemeen verbindend voorschrift en geen concretiserend besluit van algemene strekking. Windturbines locaties)
  • Rb. Gelderland 8 december 2021, ECLI:N:RBGEL:2021:6531 (Omgevingsvergunning geitenhouderij. Gezondheidsrisico’s. Algemeen wetenschappelijk aanvaard inzicht)

Ruimtelijk ordeningsrecht

  • ABRvS 1 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2706 (vergunningvrij bouwen, wel afwijken, geen bouwvergunning, geen toetsing aan art. 2.10 lid 1 Wabo)
  • ABRvS 8 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2748 (motiveringsplicht weigering afwijkingsvergunning)
  • ABRvS 15 december 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2782 (globale bestemming, voorwaardelijke verplichting)