Aflevering 11 – Jurisprudentie en actualiteiten omgevingsrecht (oktober 2020)

De podcast is hier te luisteren.


Shownotes:

Ruimtelijk ordeningsrecht

  • ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2570 (Einduitspraak Decathlon, provinciaal detailhandelsbeleid, provinciale verordening als bedoeld in art. 4.1 lid 1 Wro, Dienstenrichtlijn, Schorsingsbesluit Kroon, reactieve aanwijzing, ontheffing als bedoeld in art. 4.1a lid 1 Wro, richtlijnconforme uitleg, procedurele spaghetti)
  • ABRvS 28 oktober 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2519 (Paraplubestemmingsplan waarmee wordt beoogd beheersverordening te herzien is onverbindend; beheersverordening blijft van kracht)

Handhaving

Gebiedsbescherming