Noah Knol

Noah Knol is juridisch medewerker bij Soppe Gundealch advocaten en derdejaars bachelorstudent Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Zijn jarenlange interesse in de relatie burger-overheid heeft geleid tot de keuze om zijn vrije keuzeruimte in te vullen met bestuurs- en staatsrechtelijke vakken. Volgend jaar begint hij aan zijn master staats- en bestuursrecht. Noah is als vrijwilliger en lid van de procescommissie actief bij Rechtswinkel Utrecht.