Tessa Rötscheid

Tessa Rötscheid is haar loopbaan in de advocatuur in 2020 gestart bij Soppe Gundelach advocaten waar zij daarvoor enige tijd als juridisch medewerkster werkzaam was. Tessa houdt zich voornamelijk bezig met vraagstukken op het gebied van het (algemeen) bestuursrecht en het omgevingsrecht. Zij interesseert zich in het bijzonder in het natuurbeschermingsrecht.

Tessa heeft achtereenvolgens de masteropleiding Staats- en bestuursrecht, specialisatie omgevingsrecht, aan de Universiteit Utrecht en de masteropleiding Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam cum laude afgerond. Tijdens haar studietijd heeft zij deelgenomen aan verschillende (interdisciplinaire) honoursprogramma´s, masterclasses en is zij onder meer lid geweest van de opleidingscommissie. Ook is Tessa als student-assistent werkzaam geweest voor de Universiteit Utrecht bij een project inzake bodemdaling en (juridische) conflictoplossing en heeft zij ervaring opgedaan binnen de advocatuur en de rechterlijke macht.

Publicaties

Projecten

Blogs