Grondexploitatie

Het publiekrechtelijk kostenverhaal is de stok achter de deur om het (gemeentelijk) kostenverhaal zeker te stellen. Wanneer het niet mogelijk is voor een gemeente om met alle grondeigenaren een anterieure overeenkomst over de grondexploitatie te sluiten, moet het kostenverhaal publiekrechtelijk verzekerd worden. Dit gebeurt door het opstellen van een exploitatieplan met een exploitatieopzet op basis van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening. Met dit plan worden de kosten verhaald van bijvoorbeeld de realisatie van een bedrijventerrein of een woningbouwlocatie. Niet alleen directe grondexploitatiekosten in het exploitatiegebied, ook bovenwijkse voorzieningen buiten het exploitatieplangebied kunnen worden verhaald. Denk aan toekomstige infrastructuur, waarvan de ontwikkeling in het exploitatieplangebied profiteert.

De kosten worden uiteindelijk na vaststelling van het exploitatieplan door een posterieure overeenkomst of met een betalingsvoorwaarde aan de omgevingsvergunning voor het bouwen verhaald. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het juridisch begeleiden, opstellen en beoordelen van exploitatieplannen, inclusief het opstellen van betalingsvoorschriften en begeleiden van (anterieure of posterieure) overeenkomsten.